Dan: 30. svibnja 2019.

Zagreb, 30.5.2019. – Danas je na Veleučilištu VERN’ održan „Dan karijera Inicijative privatnog sektora za mlade“, koji je održan je u okviru projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade, koji provodi Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uz financijsku podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Događaj je održan u suradnji s Veleučilištem VERN’, a kroz VERN’ov
Read more