Dan: 20. listopada 2017.

Od 18.-20. listopada u Međunarodnom centru VERN’-a na Visu održao se University Business Forum na kojem je kao predstavnica HUP-a sudjelovala Nataša Novaković, direktorica za radne odnose i ljudske potencijale. Forum je obuhvatio razne teme koje se tiču povezivanja obrazovnog sustava s tržištem rada, kao što su studentske prakse, dualno obrazovanje, učenje o poduzetništvu i
Read more