HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

INICIJATIVA
ZA MLADE
INICIJATIVA ZA MLADE
PARTNERSKE TVRTKE
PARTNERSKE USTANOVE
STUDENTI

ŠTO JE

HUP – INICIJATIVA ZA MLADE?

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) dobrovoljna je neprofitna i nezavisna organizacija koja predstavlja, promiče i zastupa interese svojih članova – pravnih subjekata iz raznih sektora i industrija. Osnovana je 1993. godine, sa središnjicom u Zagrebu i četiri regionalna ureda, a u svome članstvu ima više od 6000 tvrtki iz cijele Hrvatske.
Posljednjih šest uzastopnih recesijskih godina uvelike je utjecalo na hrvatsko gospodarstvo, što se također znatno odrazilo i na stopu nezaposlenosti mladih, koja je 2013. godine dosegla čak 50%, a više od polovice toga broja činili su mladi ljudi koji su nezaposleni duže od 12 mjeseci.

Uz nepovoljne makroekonomske uvjete, strukturni izazovi unutar hrvatskog sustava obrazovanja i zapošljavanja također su pridonijeli visokoj stopi nezaposlenosti mladih. Usprkos veliku udjelu u obrazovanju, osobama koje su završile programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te programe visokog obrazovanja nedostaju praktične vještine koje traže poslodavci u privatnom sektoru. To je uglavnom posljedica zastarjelih nastavnih planova i programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te visokog obrazovanja, kojima se ne stječu vještine, znanja i sposobnosti potrebne na tržištu rada.

Preporuke Europske komisije u svezi s Nacionalnim programom reformi 2014. u Hrvatskoj se odnose na nužnost „provedbe mjera za poboljšanje relevantnosti na tržištu rada i kvalitete ishoda obrazovanja modernizacijom kvalifikacijskih sustava i uspostavom mehanizama osiguranja kvalitete, te olakšavanjem prijelaza iz škole na posao, posebice kroz jačanje strukovnog obrazovanja i učenja temeljenog na radu“.

SAZNAJTE VIŠE

ŠTO OVDJE

MOŽETE PRONAĆI?

POMOĆ PRI POVEZIVANJU

Info

01. prosinca 2016.

AKTIVNOSTI U SIJEČNJU I VELJAČI 2017. GODINE

  • prosinac 2016. – otvorene prijave za uključenje u Inicijativu za mlade – potrebno je ispuniti upitnik za poslodavce ili obrazovne institucije i poslati ga na mail: marszalek@hup.hr
  • siječanj 2017. – prijava tvrtki i objavljivanje oglasa za studentske prakse na web-stranici te prijava studenata
  • siječanj 2017. – prijava studentica preko motivacijskog pisma, te spajanje mentorica i studentica
  • veljača 2017. – treninzi za trenere, tj. „Buddyje“ koji će voditi studente tijekom studentske prakse
  • veljača 2017. – polu-dnevni program, tj. trening za mentorice
  • veljača 2017. – četiri regionalna eventa – okrugla stola, u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, na kojima će se okupiti poslodavci, obrazovne institucije i studenti, na temu standardizacije studentske prakse

BROJKE GOVORE

VIDEO OBJAVE

PARTNERSKE TVRTKE

A007 d.o.o. ACI d.d. AD Plastik d.d. ADACTA d.o.o. Addiko Bank d.d. AgroFructus d.o.o.
Alveus d.o.o. APP d.d. Arenaturist d.d. ARIOS d.o.o. Atlantic Grupa d.d. Autodom Vidaković d.o.o.
Belje d.d. Blitz Cinestar d.o.o. Blitz Film i Video Distribucija d.o.o. Boso d.o.o. Boxmark Leather d.o.o. Brod-plin d.o.o.
CAME Adriatic d.o.o. Carta d.o.o. CEMEX Hrvatska d.d. Centar za inovacije i poduzetništvo d. o. o. Centar za poduzetništvo Osijek Conis d.o.o.
Croatia osiguranje d.d. Deloitte d.o.o. Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. Dialog komunikacije Dilj d.o.o. Dm računovodstvo j.d.o.o.
Dominium travel d.o.o. Dubrovački vrtovi sunca d.o.o. EducirajMe grupacija Edunova - škola informatike i managementa Ekobit d.o.o. EnergoVizija d.d.
Ernst & Young d.o.o. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Euro Grant Konzalting d.o.o. EUROHERC osiguranje d.d. EURONAUTIC d.o.o. F. O. Development d.o.o.
Filix d.o.o. Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Genius Consulting d.o.o. Gimnazija Futura aetas nostra est Grand Hotel Imperial d.d. Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.
HLB Inženjerski biro d.o.o. Holcim (Hrvatska) d.o.o. Hotel Split d.d. Hoteli dubrovačka rivijera d.d. HOTELI KOLOČEP d.d. Hrvatski Telekom d.d.
in2 d.o.o. INA-Industrija nafte, d.d. Info Novitas d.o.o. Infobip d.o.o. Infokorp d.o.o. Ivančica d.d.
Jadran - Galenski laboratorij d.d. Jadranski luksuzni hoteli d.o.o. Jamnica d.d. Kanaan d.o.o. Kanal Ri d.o.o. Komunikacijski laboratorij d.o.o.
Kožul d.o.o. KPMG Croatia d.o.o. Laguna Novigrad d.d. Lama d.o.o. Ledo d.d. Luka Tranzit Osijek d.o.o.
Luka Vukovar d.o.o. MANAS d.o.o. Marinada d.o.o. Meggle Hrvatska d.o.o. Meteor d.o.o. Metis d.d.
Metronet telekomunikacije d.d. MICK d. o. o. Mirakul d.o.o. Mobilna informatika d.o.o. Mono d.o.o. Našicecement d.d.
Nestlé Adriatic d.o.o. Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o. Osijek-Koteks d.d. OT - Optima Telekom d.d. P.A.R. d.o.o. (Poslovna akademija Rijeka) Panturist d.d.
PAR Institut Partner travel d.o.o. Patent projekt d.o.o. Pevec d.d. PIK Vinkovci d.d. PLIVA Hrvatska d.o.o.
Podravka d.d. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Printec Croatia d.d. Privilegium d.o.o. Privredna banka Zagreb d.d. Projekt jednako razvoj d.o.o.
Prospekt d.o.o. Prvo plinarsko društvo d.o.o. Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška QFACT CONSULT d. o. o. Raiffeisenbank Austria d.d. REZIDENT obrt za knjigovodstvene usluge
Ri-Telefax d.o.o. Ricardo d.o.o. Riječki sportski savez Robert Bosch d.o.o. Romos – commerce d.o.o. Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o.
Saponia d.d. Securitas Hrvatska d.o.o. Sense savjetovanje d.o.o. Sjeme d.o.o. Spider grupa d.o.o. Spin Valis d.d.
Splitska banka d.d. SPONA CODE d.o.o. Styria medijski servisi d.o.o. SUK-ŠPED d.o.o. Sunsail Adriatic d.o.o. Superna d.o.o.
TANG d.o.o. TDR d.o.o. (British American Tobacco Adria Cluster) Tehnomont d.d. TISAK d.d. TMF Croatia d.o.o. Trgocentar d.o.o.
UHY HB EKONOM d.o.o. Valamar Riviera d.d. VELPRO - CENTAR d.o.o. Veneto banka d.d. Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vodovod-Osijek d.o.o.
Zagorska razvojna agencija d.o.o. Zagreb original d.o.o. Zagrebačka banka d.d. Zagrebačka burza d.d.

PARTNERSKI FAKULTETI

Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Effectus studij financije i pravo - visoko učilište
Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo
Ekonomski fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilište u Splitu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu
Odjel za matematiku
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet
Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
RIT Croatia
Sveučilišni odjel za stručne studije
Sveučilište u Splitu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Sveučilište Sjever Sveučilište u Dubrovniku
Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Veleučilište Baltazar Zaprešić Veleučilište u Karlovcu Veleučilište u Rijeci
Veleučilište u Šibeniku Veleučilište u Slavonskom Brodu Veleučilište Velika Gorica Veleučilište VERN
Visoka poslovna škola PAR Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski" Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu
Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" Visoka tehnička škola u Bjelovaru Visoko učilište Algebra Zagrebačka škola ekonomije i managementa

U SURADNJI SA: