HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

INICIJATIVA
ZA MLADE
INICIJATIVA ZA MLADE
PARTNERSKE TVRTKE
PARTNERSKE USTANOVE
STUDENTI

ŠTO JE

HUP – INICIJATIVA ZA MLADE?

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) dobrovoljna je neprofitna i nezavisna organizacija koja predstavlja, promiče i zastupa interese svojih članova – pravnih subjekata iz raznih sektora i industrija. Osnovana je 1993. godine, sa središnjicom u Zagrebu i četiri regionalna ureda, a u svome članstvu ima više od 6000 tvrtki iz cijele Hrvatske.
Posljednjih šest uzastopnih recesijskih godina uvelike je utjecalo na hrvatsko gospodarstvo, što se također znatno odrazilo i na stopu nezaposlenosti mladih, koja je 2013. godine dosegla čak 50%, a više od polovice toga broja činili su mladi ljudi koji su nezaposleni duže od 12 mjeseci.

Uz nepovoljne makroekonomske uvjete, strukturni izazovi unutar hrvatskog sustava obrazovanja i zapošljavanja također su pridonijeli visokoj stopi nezaposlenosti mladih. Usprkos veliku udjelu u obrazovanju, osobama koje su završile programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te programe visokog obrazovanja nedostaju praktične vještine koje traže poslodavci u privatnom sektoru. To je uglavnom posljedica zastarjelih nastavnih planova i programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te visokog obrazovanja, kojima se ne stječu vještine, znanja i sposobnosti potrebne na tržištu rada.

Preporuke Europske komisije u svezi s Nacionalnim programom reformi 2014. u Hrvatskoj se odnose na nužnost „provedbe mjera za poboljšanje relevantnosti na tržištu rada i kvalitete ishoda obrazovanja modernizacijom kvalifikacijskih sustava i uspostavom mehanizama osiguranja kvalitete, te olakšavanjem prijelaza iz škole na posao, posebice kroz jačanje strukovnog obrazovanja i učenja temeljenog na radu“.

SAZNAJTE VIŠE

ŠTO OVDJE

MOŽETE PRONAĆI?

01. prosinca 2016.

AKTIVNOSTI U SIJEČNJU I VELJAČI 2017. GODINE

  • prosinac 2016. – otvorene prijave za uključenje u Inicijativu za mlade – potrebno je ispuniti upitnik za poslodavce ili obrazovne institucije i poslati ga na mail: marszalek@hup.hr
  • siječanj 2017. – prijava tvrtki i objavljivanje oglasa za studentske prakse na web-stranici te prijava studenata
  • siječanj 2017. – prijava studentica preko motivacijskog pisma, te spajanje mentorica i studentica
  • veljača 2017. – treninzi za trenere, tj. „Buddyje“ koji će voditi studente tijekom studentske prakse
  • veljača 2017. – polu-dnevni program, tj. trening za mentorice
  • veljača 2017. – četiri regionalna eventa – okrugla stola, u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, na kojima će se okupiti poslodavci, obrazovne institucije i studenti, na temu standardizacije studentske prakse

BROJKE GOVORE

VIDEO OBJAVE

PARTNERSKE TVRTKE

ABRAKADABRA, A007 d.o.o., Zagreb

ACI d.d., Opatija

AD PLASTIK d.d., Solin

ADACTA d.o.o., Zagreb

ADDIKO BANK d.d., Zagreb

AGROFRUCTUS d.o.o., Donji Miholjac

ALVEUS d.o.o., Rijeka

APP d.d., Požega

ARENATURIST d.d., Pula

ARIOS d.o.o., Belišće

ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb

AUTODOM VIDAKOVIĆ d.o.o., Slavonski Brod

TDR d.o.o., BAT Adria, Rovinj

BELJE d.d., Darda

BLITZ CINESTAR d.o.o., Zagreb

BLITZ FILM I VIDEO PRODUKCIJA d.o.o., Zagreb

ROBERT BOSCH d.o.o., Zagreb

BOSO d.o.o., Vinkovci

BOXMARK LEATHER d.o.o., Trnovec Bartolovečki

BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod

CARTA d.o.o., Osijek

CEMEX HRVATSKA d.d., Kaštel Sućurac

CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO OSIJEK

CENTAR ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO d.o.o., Rijeka

CONIS d.o.o., Pula

CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb

DIALOG KOMUNIKACIJE d.o.o., Zagreb

DILJ d.o.o., Vinkovci

DM RAČUNOVODSTVO j.d.o.o., Osijek

DOMINIUM TRAVEL, d.o.o., Dubrovnik

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o.

PARTNER TRAVEL d.o.o., Dubrovnik

EDUCIRAJME GRUPACIJA, Bjelovar

EDUNOVA – ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH, Osijek

EKOBIT d.o.o., Varaždin

ENERGOVIZIJA d.d., Zagreb

ERNST & YOUNG d.o.o., Zagreb

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Zagreb

EURO GRANT KONZALTING d.o.o., Zagreb

EUROHERC OSIGURANJE d.d., Zagreb

EURONAUTIC d.o.o., Biograd na Moru

FILIX d.o.o., Pazin

F.O. DEVELOPMENT d.o.o., Varaždin

Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti, Osijek

GENIUS CONSULTING d.o.o., Zagreb

GIMNAZIJA FUTURA AETAS NOSTRA EST, Split

GRAND HOTEL IMPERIAL d.d., Dubrovnik

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.o.o., Belišće

HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o., Rijeka

HOLCIM (HRVATSKA) d.o.o., Koromačno

HOTEL SPLIT d.d., Split

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d.

HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep

HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb

IN2 d.o.o., Zagreb

INA-Industrija nafte d.d., Zagreb

INFOBIP d.o.o., Pula

INFO NOVITAS d.o.o., Varaždin

INFOKORP d.o.o., Zagreb

SPONA CODE d.o.o., Zagreb

IVANČICA d.d., Ivanec

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o., Dubrovnik

JAMNICA d.d., Zagreb

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka

KANAAN d.o.o., Donji Miholjac

KANAL RI d.o.o., Rijeka

KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o., Zagreb

KOŽUL d.o.o., Slavonski Brod

KPMG CROATIA d.o.o., Zagreb

LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad

LAMA d.o.o., Split

LEDO d.d., Zagreb

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o., Osijek

LUKA VUKOVAR d.o.o., Vukovar

MANAS d.o.o., Split

MARINADA d.o.o., Slatina

MEGGLE HRVATSKA d.o.o., Osijek

METEOR d.o.o., Đakovo

METIS d.d., Kukuljanovo

METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb

MICK d.o.o., Rijeka

MIRAKUL d.o.o., Osijek

MONO d.o.o., Osijek

NAŠICECEMENT d.d., Našice

NESTLE ADRIATIC d.o.o., Zagreb

Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o., Zagreb

OT – OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb

OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek

PANTURIST d.d., Osijek

PAR INSTITUT

PATENT PROJEKT d.o.o., Čakovec

PEVEC d.d.

PIK VINKOVCI d.d.

PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb

PODRAVKA d.d., Koprivnica

PRINTEC CROATIA d.d., Zagreb

PRIVILEGIUM d.o.o., Beli Manastir

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb

PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., Zagreb

PROSPEKT d.o.o., Rijeka

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Zagreb

QFACT CONSULT d.o.o., Rijeka

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb

Mobilna informatika d.o.o., REPSLY, Zagreb

REZIDENT obrt za knjigovodstvene usluge, Osijek

RICARDO d.o.o., Darda

RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ, Rijeka

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka

ROMOS COMMERCE d.o.o., Osijek

SAME DEUTZ FAHR ŽETELICE d.o.o., Županja

SAPONIA d.d., Osijek

SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Zagreb

SENSE SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb

SJEME d.o.o., Split

SPIDER GRUPA d.o.o., Pitomača

SPIN VALIS d.d., Požega

Societe Generale-Splitska banka d.d., Split

STYRIA medijski servisi d.o.o., Zagreb

SUK-ŠPED d.o.o., Osijek

SUNSAIL ADRIATIC d.o.o.

SUPERNA d.o.o., Čakovec

TANG d.o.o., Nova Gradiška

TEHNOMONT d.d., Pula

TISAK d.d., Zagreb

TMF Croatia d.o.o.

TRGOCENTAR d.o.o., Nova Kapela

UHY HB EKONOM d.o.o., Split

VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč

VELPRO – CENTAR d.o.o., Zagreb

VENETO BANKA d.d., Zagreb

VETRINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek

ZAGREB ORIGINAL d.o.o.

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d., Zagreb

Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina

PARTNERSKI FAKULTETI

AGRONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU

VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA, ZAGREB

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA, SPLIT

EDWARD BERNAYS Visoka škola za komunikacijski menadžment, ZAGREB

EFFECTUS – VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJE I PRAVO, ZAGREB

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI

EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU

EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA “DR. MIJO MIRKOVIĆ”, PULA

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK

ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET U SPLITU

PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA, OSIJEK

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U OSIJEKU

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET U ZAGREBU

ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY CROATIA, DUBROVNIK

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU

SVEUČILIŠTE SJEVER, KOPRIVNICA

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U VARAŽDINU

VELEUČILIŠTE BALTAZAR ZAPREŠIĆ

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

VELEUČILIŠTE U RIJECI

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA

VELEUČILIŠTE VERN´, ZAGREB

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR, RIJEKA

VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE DAG HAMMARSKJOLD, ZAGREB

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU, PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI, ZAGREB

VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAGREB

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU

ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MENADŽMENTA

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU

U SURADNJI SA: